Buget

Bugetul de venituri si cheltuieli al Unitatii Medico - Sociale Sadova este compus din:

 1. Sume alocate de Consiliul Judetean Dolj:
  • - salarii personal medical auxiliar, personal de deservire, contabilitate
  • - cheltuieli materiale
  • - cheltuieli de intretinere si functionare
  • - cheltuieli de capital
 2. Directia de Sanatate Publica Dolj pentru:
  • - salarii personal medical (asistenti si director)
  • - cheltuieli materiale: medicamente
 3. Venituri proprii:
  • - asistatii sociali - fara contributie personala
  • - pensionarii si alte categorii – pentru care perioada de internare in unitatea de asistenta medico sociala este mai mare de o luna calendaristica, indifferent de valoarea venitului lunar, contributia va fi de 50%
  • - pentru cazurile cornice a caror internare depaseste 20 de zile de spitalizare, contributia va fi de 24,6 lei/zi spitalizare (16,6 lei masa si 8 lei ziua hoteliera)